English / 中文
News

Art Kaohsiung 2015

Whitestone Gallery will participate in Art Kaohsiung 2015!

Duration | Fri, December 11 to Sun, December 13, 2015
Opening Hours |11:00-19:00 (11:00-18:00 on December 13)
Preview |14:00-18:00, Thu, December 10, 2015
Vernissage |18:00-20:00, Thu, December 10, 2015
Venue | THE PIER-2 ART CENTER
(No.1, Dayong Rd., Yancehng Dist, Kaohsiung 803, Taiwan)
Booth P3-02
Participanting artists: Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Yu Kawashima, Yuji Kanamaru, Hebime, Osamu Watanabe, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Tsuyoshi Maekawa, Shozo Shimamoto, Shuji Mukai, Yuko Nasaka, Katsuyoshi Inokuma and Tetsuo Mizu

#